Tidorum Oy

Tuotteet ja palvelut

Tidorum Oy kehittää ja toimittaa välineitä joilla selvitetään sulautettujen ohjelmien ajan ja tilan tarvetta.

Yrityksen päätuote Bound-T soveltaa staattista ohjelma-analyysia konekooditasolla ja laskee ylärajan kohdeohjelman suoritusajalle (worst case execution time, WCET) ja pinomuistin tarpeelle. Nämä tiedot ovat arvokkaita, kun kohdeohjelman on sovittava annettuun suoritusaikaan (deadline) ja annetun kokoiseen muistiin. Tietojen avulla voi toisaalta valita sovellusta varten sopivan tehoisen suorittimen ja sopivan kokoisen muistin, mikä voi säästää sekä kustannuksia että tehonkulutusta.

Bound-T lisensoidaan suoritettavana ohjelmana (binääri) sovitettuna tietylle kohdesuorittimelle, esimerkiksi Intel-8051, ja tietylle työasemalle.

Tekniikka

Bound-T analysoi kohdeohjelman seuraavalla tavalla. Bound-T lukee kohdeohjelman konekäskyt suoritustiedostosta (exe-tiedostosta), purkaa käskyjen koodauksen ja rakentaa kohdeohjelman vuokaaviot ja kutsukaaviot.  Kullekin konekäskylle Bound-T mallintaa käskyn tarvitseman ajan suoritinjaksoissa, käskyn varaaman tai vapauttaman pinomuistin määrän, ja käskyn aritmeettisen vaikutuksen suorittimen rekisterien, tilalippujen ja muuttujien arvoihin. Aritmeettista mallia käyttäen Bound-T voi löytää kohdeohjelman silmukoiden laskurimuuttujat ja laskea rajat laskuria käyttävien silmukoiden toistomäärille. Pisimmän suorituspolun löytämiseksi Bound-T käyttää implisiittistä polkujen luettelointia (IPET) joka perustuu kokonaislukuohjelmointiin (ILP).

Suoritusajan malli ottaa huomioon liukuhihnojen (pipeline) vaikutukset. Välimuistien (cache) vaikutusta ei vielä mallinneta.

Bound-T on toteutettu Ada-ohjelmointikielellä. Välineen ydin on joukko yleisiä, kohdesuorittimesta riippumattomia moduleja (Ada-pakkauksia), jotka määrittelevät analysoitavan ohjelman mallin ja analyysialgoritmit. Mallin rakenne ja algoritmit ovat siis riippumattomia kohdesuorittimesta. Nämä ydinmodulit vuorovaikuttavat suoritinkohtaisten pakkausten kanssa, jotka käyttävät Ada-kielen voimakkaita tietotyyppejä mallintamaan tietyn kohdesuorittimen ominaisuuksia ja käskyjä. Suoritinkohtaiset pakkaukset määrittelevät ne perustyypit ja suoritinkohtaiset operaatiot, joita yleinen ohjelmamalli ja yleiset analyysialgoritmit käyttävät.

Tutkimustoiminta ja yhteistyö

Tidorum osallistuu tällä hetkellä seuraaviin kansainvälisiin tutkimus- ja kehitysryhmiin:

Tidorum osallistui seuraaviin kansainvälisiin tutkimus- ja kehitysryhmiin, jotka ovat saaneet työnsä valmiiksi:

Yritys

Tidorum Oy on vuonna 2003 perustettu yksityinen osakeyhtiö. Yritystä johtaa FT Niklas Holsti jolla on yli 25:n vuoden kokemus sulautettujen, reaaliaikaisten ohjelmien parissa, mm. satelliittien lento-ohjelmistojen alalta (katso CV).

Yhteystiedot

Tidorum Oy
Puhelin 040 563 9186
Fax 042 563 9186
Sähköposti info@tidorum.fi
Posti
Tiirasaarentie 32
FI-00200 Helsinki
Käynti Postiosoitteessa sopimuksen mukaan.
Y-tunnus 1868813-0
Pankki Aktia Pankki Oyj
Mannerheimintie 14, PL 207
00101 Helsinki
puh. 010 247 5000, fax 010 247 6356
BIC/SWIFT HELSFIHH
IBAN FI55 4055 1420 0592 91
TIDORUM OY/AB

Valid HTML 4.01 Transitional