Tidorum AB

Produkter och tjänster

Tidorum AB utvecklar och säljer verktyg som bestämmer gränser på tid och minne som inbäddade program behöver.

Företagets huvudprodukt, Bound-T, använder statisk programanalys på maskinkodsnivå för att beräkna en övre gräns på målprogrammets exekveringstid (värsta fallets tid, WCET) och på behovet av stackminne i värsta fall. Dessa gränser är värdefulla när målprogrammets utförsel måste rymmas inom en viss tid (dödlinje) och i en viss mängd minne. Informationen kan även användas för att välja den processor och minnesstorlek som bäst motsvarar tillämpningens krav och sålunda minska hårdvarans kostnad och energiförbrukning.

Bound-T licenseras som ett programverktyg (körbar binär) enligt den valda målprocessorn, tex. Intel-8051, och den valda arbetsstationen (värddatorn).

Tekniska lösningar

Bound-T analyserar ett målprogram genom att läsa maskininstruktionerna från målprogrammets binärfil, avkoda dem och bygga upp flödesgrafer och anropsgrafer. För varje instruktion skapar Bound-T en modell av hur många processorcykler (klockcykler) instruktionen behöver, hur den ökar eller minskar på stacken samt dess aritmetiska effekt på register, variabler och villkorsflaggor. Bound-T använder den aritmetiska modellen (som uttrycks i Presburger-aritmetik) för att hitta variabler som räknar slingvarv och gränser för antalet varv på slingor med räknare. För att hitta den längsta vägen genom programmet använder Bound-T sedan Implicit Path Enumeration -metoden (IPET) som bygger på heltalsoptimering (Integer Linear Programming, ILP).

Tidsmodellen beaktar processorns pipeline. Cache-minnen är inte ännu beaktade.

Bound-T är skrivet på programmeringsspråket Ada och består av en samling processor-oberoende centrala moduler (Ada-paket) som definierar en processor-oberoende modell av programmet som skall analyseras, och en samling processor-oberoende algoritmer för analysen. Dessa centrala moduler samverkar med en mindre samling processor-specifika paket som använder Ada-språkets kraftfulla datatyper för att modellera en given processors egenskaper och instruktioner. De processor-specifika paketen definierar de "primitiva" typerna och processor-specifika operationerna som används i den allmänna program-modellen och de allmänna analysalgoritmerna.

Forskningsprojekt och samarbete

Tidorum deltar nu i följande internationella forskningsprojekt och grupper:

Tidorum deltog i följande internationella forskningsprojekt och grupper som nu har blivit färdiga med sitt arbete:

Företaget

Tidorum AB är ett privatägt aktiebolag som bildades år 2003. Företagets ledare, Dr. Niklas Holsti, har över 25 års erfarenhet av inbäddade realtidsprogram, även ombord-program för satelliter (se hans CV).

Kontaktuppgifter

Tidorum AB
Telefon       +358 (0) 40 563 9186
Vänligen märk att vårt kontor ligger i tidszonen GMT + 2 timmar (även känd som EET) och kontorstiden är kl 9 till kl 16. Under sommaren tillämpas GMT + 3 timmar.
Fax       +358 (0) 42 563 9186
E-post info@tidorum.fi
Post Tirholmsvägen 32
FI-00200 Helsingfors
Finland
Besök På postadressen, enligt överenskommelse.
FO-nummer 1868813-0
Bank Aktia Bank Abp
Mannerheimvägen 14, PB 207
00101 Helsingfors, Finland
tel. +358 (0)10 247 5000, fax +358 (0)10 247 6356
BIC/SWIFT HELSFIHH
IBAN FI55 4055 1420 0592 91
TIDORUM OY/AB

Valid HTML 4.01 Transitional